Luk. 12:40 ”Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen."

måndag 30 september 2013

Var beredda när Jesus kommer tillbaka!

Vi lever i en mycket omvälvande och även skrämmande tid. Inget är sig likt längre som det har varit. Det är som om hela världen vore i gungning på alla områden. Ondskan och mörkret tilltar alltmer och man undrar var det ska sluta nånstans. 
Mitt i allt är det bara Herren som är den fasta klippan att hålla sig till, den enda klippan som kommer att bestå ända in i evigheten. 
Tätt intill Faderns hjärta kan vi finna en viloplats där Han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Detta är det löfte vi har att lita till, som Guds barn. Vi behöver inte frukta när vi vandrar med Herren för Han kommer att ge oss den styrka och det beskydd som vi behöver!
 
Trots all oro omkring oss kan vi som Guds barn ändå få känna Hans Frid i våra hjärtan, den Frid som övergår allt förstånd. 
Gud älskar varenda människa på jorden och Han vill ingen syndares död. Han kallar på människor att vända sig bort ifrån synden, få förlåtelse och börja tro på Jesus Kristus. En troendes liv är också en kamp många gånger men Herren är alltid med oss mitt igenom all kamp och allt lidande. Han överger aldrig sina barn och lämnar oss aldrig i sticket. 
Guds kärlek, nåd och barmhärtighet överträffar vida allt annat. Det finns ingen trygghet eller räddning i pengar, status eller ägodelar. Allt detta jordiska är förgängligt och håller inte att bygga sitt liv på. Guds Rike däremot är ett rike som aldrig kan vackla, det kommer att bestå i all evighet.
 
Var beredda när Jesus kommer tillbaka!
1 Thess. 5:1 ”När ska allt detta hända? Ja, om det behöver vi inte skriva till er, kära syskon, 
2 för ni vet mycket väl att Herren Jesus kommer tillbaka lika oväntat som en tjuv om natten. 
3 Just när människorna säger: ”Allt är tryggt och säkert”, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan. 
4 Men ni, kära syskon, lever inte i andligt mörker när det gäller dessa frågor, och därför kan den dagen inte överraska er som en tjuv. 

torsdag 3 januari 2013

Jag är främling...Jag är främling, jag är en pilgrim;
Blott en afton, blott en afton bor jag här.
Gör mig ej hinder, ty jag vill följa
Guds folk till strids genom ök'n och bölja!
Jag är främling, jag är en pilgrim;
Blott en afton, blott en afton bor jag här.

söndag 28 oktober 2012

Hele himmelen er åpen over meg!Hele himmelen er åpen over meg!
1. Over solbelyste høyder,gjennom sorgens dype daler,Hele himmelen er åpen over meg!
Hvor i verden jeg enn vandrer,om folk meg priser eller klandrer:Hele himmelen er åpen over meg.


Kor:
Hele himmelen er åpen over meg,Ja hele himmelen er åpen over meg.
Det er nåde over nåde,Jeg kan aldri helt forstå det,At hele himmelen er åpen over meg.

Jesus och hans tillkommelse, av Owe Lindeskär.

(Hämtat från Kerygmas senaste nyhetsbrev Höstbrevet 2012)
"Bibelns undervisning om Jesu  tillkommelse omfattas av alla kristna kyrkor. I högmässor och gudstjänster läser man trosbekännelsens ord; ”sittande på Faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.” Denna bibliska sanning omfattas av alla kyrkor och är därmed inte isolerad till någon udda sekt eller apokalyptisk grupp. Samtidigt vet vi att bibeltexterna om Jesus tillkommelse tolkas olika och därmed uppfattas denna lära på olika sätt inom kristenheten.
Nyligen hade jag en stark upplevelse av denna sanning. Herren uppmuntrade mig att tala mer om Jesu tillkommelse.  Jag kände också en längtan efter att lära känna och förstå dessa texter djupare.
Jag hör från olika håll att förkunnelsen om Jesu tillkommelse är marginaliserad och nästan helt borta och när denna sanning predikas har förkunnelsen glidit bort från uppryckandet mot ett gudsrikesperspektiv. Man menar att Jesu tillkommelse innebär att Guds rike kommer och då handlar det inte om Jesu personliga återkomst på skyarna.

lördag 13 oktober 2012

Det behövs mer förkunnelse i kyrkorna om den yttersta tiden och Jesu tillkommelse.

Publicerat 2012-10-12  
Domedagsprofetior har blivit vanligare utanför kyrkorna, skriver Hasse Boström.

Citat: ” Det har sagts ofta, men är för den skull lika sant: Det är inte religiösa röster som står för domedagsprofetiorna i vår tid. De vanligaste varningarna om en nära förestående undergång har de senaste decennierna kommit från klimatforskare.”

Citat: ” I dag talas det nästan inte alls om den yttersta tiden i de frikyrkor som då gav profeterna stort utrymme. Även budskapet i största allmänhet om himmel och helvete är mer sällsynt än då.”

söndag 23 september 2012

Draken och de två odjuren.

Mycket talar för att vi lever i Uppenbarelsebokens tid.
Det som händer nu har med bibelns profetior om den yttersta tiden att göra.
Detta kapitel handlar om den onda antikristliga treenigheten som ska motsvara Fadern, Sonen och den Helige Ande. Denna onda treenighet framträder vid tidens slut. 

1.Draken står för Satan själv, och är den onda motsvarigheten till Bibelns och Israels Gud, JHVH, Jahvé.
(Draken-den gamle ormen=Satan står det om i Upp.12:9 och Upp. 20:2).

2.Odjuret från havet är Antikrist och kommer att få politisk makt av Satan. Det är odjuret som kommer att ta över den politiska makten i världen och ändra på lagarna. Odjuret från havet är den onda motsvarigheten till Jesus Kristus, Messias, Guds Son.

3.Odjuret från jorden från jorden kallas också för den falske profeten och får religiös makt av Satan. Den falske profeten kommer att göra stora tecken och under i satans kraft, för att förvilla människorna och få dem att tillbe honom. Odjuret från jorden är den onda motsvarigheten till den Guds Helige Ande

lördag 15 september 2012

Kommer vi år 2012 att få se ett krig mellan Israel och Iran?

Källa:  Tidens tecken
  "Det finns vissa förutsättningar för det. Det är uppenbart att Iran tänker tillverka kärnvapen, trots att man förnekar det, se You tube 2:14, och då är det Israel som kommer att hotas med utplåning vilket Iran redan gjort i sina verbala utfall utan att ha haft kärnvapen, men med tanke på den tid när man kommer att ha tillgång till dem. Iran har i många år varit bundsförvanter med den brutala syriska Assad-regimen, Hizbollah i Libanon och Hamas i Gaza, grannar som ligger allt för nära Israel för att de ska kunna skydda sig mot en kärnvapenmissil.

söndag 9 september 2012

What A Day That Will Be

Församlingens stora stund ligger fortfarande framför oss, av David Wilkerson

Källa: http://www.worldchallenge.org/sv/node/18162
En kallelse att bedja för nästa generation by David Wilkerson | December 26, 2011

"När Israel hade korsat Röda havet sjöng de lovsång till Gud för hans mäktiga befrielse. Tänk på det förunderliga miraklet de just hade fått uppleva. Gigantiska vågor med vatten delade på sig för dem men slukade deras mäktiga fiende. När de såg vad som hände kunde de bara förundras. De måste ha sagt till varandra:

”Det kan aldrig finnas ett sådant enormt mirakel som detta. Ingen framtida generation kommer någonsin att kunna bevittna en sådan mäktig demonstration av Guds makt. Och aldrig kommer hans folk att vara i en sådan allvarlig kris som denna. Generation efter generation kommer att minnas denna dag. De kommer att peka tillbaka på det som det största beviset på Guds mäktiga gärning i mänskligheten.”

onsdag 29 augusti 2012

When The Trumpet Of The Lord Shall Sound1. När den evigt klara morgon gryr med sol och helgdagsfrid
och då sabbat uti himlen ringes in,
skall ock jag med Herrens folk igenom pärleporten vid
gå att ta den plats som utav nåd blev min.

Kör:
När Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
skall ock jag för vita tronen glad framgå.

Sakarja: Herrens dag kommer!

Intressant är att läsa från profeten Sakarja om hur det kommer att bli i denna sista tid.
Herren har sista ordet och kommer själv att strida för sitt egendomsfolk.
De folk som drar ut mot Jerusalem kommer själva att bli illa slagna.
***************************

Herrens dag kommer
Sak. 14:1 ”Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er.

2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad.

3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.

tisdag 14 augusti 2012

De tio jungfrurna och oljan

Liknelsen om de tio jungfrurna - och oljans betydelse.
Matt.25:1 ”Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.

torsdag 9 augusti 2012

Guds budskap till de förberedda, av David Wilkerson.

Från David Wilkersons bok ”Synen”. Bokens hela budskap dateras till april 1973.
"Det har varit ett bra år för dåliga nyheter. Våra dagliga tidningar verkar nästan innehålla mer skrämmande dikt än sanning. Vi får vår dagliga nyhetsdos om höjda livsmedelspriser, underlig väderlek, energikriser och rekordartade oväder och översvämningar som hemsöker världen.

Ord som ”våldsam”, ”rekordartad”, ”onormalt för årstiden” och ”det värsta hittills” förekommer i väderleksrapporterna överallt. När vädret borde ha varit vackert och soligt, har stormar och översvämningar slagit till i stället. Där det en gång var kallt, har det blivit ovanligt varmt för årstiden.

Daniel 12, Profetia över tidens slut.

(Text och förklaringar hämtade från Handbok för Livet)    
Profetia över tidens slut
Dan.12:1 ”Då ska Mikael, den mäktige änglafursten som vakar över ditt land, resa sig och strida för er i himlarna mot sataniska makter. Det kommer att bli en tid av ångest för dina landsmän, som ska bli värre än något av alla de lidanden som under årens lopp drabbat dem. Men ändå ska var och en bland ditt folk, som har sitt namn skrivet i boken, uthärda denna tid.
(Se även: Jer.30:7; Hes.5:9; Dan.7:10; 9:12; 10:21; 12:4; Mark.13:19).
Förklaring: Stora lidanden väntar Israel. Jeremia har beskrivit framtiden på ett liknande sätt (Jer.30:7) och även Jesus (Matt.24:21ff). Men för den som tror finns det också ett klart uttalat hopp och löften inför evigheten.

Daniel 11, Ängeln förutsäger framtiden.

(Text och förklaringar hämtat från Handbok för Livet)
Ängeln förutsäger framtiden
Dan.11:1-2 ”Men nu ska jag visa dig vad som ligger i framtiden. Ytterligare tre persiska kungar kommer att regera och efterträdas av en fjärde, mycket rikare än de andra. Han kommer att använda sin rikedom i politiska syften och förbereda krig mot Grekland.