Luk. 12:40 ”Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen."

måndag 30 september 2013

Var beredda när Jesus kommer tillbaka!

Vi lever i en mycket omvälvande och även skrämmande tid. Inget är sig likt längre som det har varit. Det är som om hela världen vore i gungning på alla områden. Ondskan och mörkret tilltar alltmer och man undrar var det ska sluta nånstans. 
Mitt i allt är det bara Herren som är den fasta klippan att hålla sig till, den enda klippan som kommer att bestå ända in i evigheten. 
Tätt intill Faderns hjärta kan vi finna en viloplats där Han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Detta är det löfte vi har att lita till, som Guds barn. Vi behöver inte frukta när vi vandrar med Herren för Han kommer att ge oss den styrka och det beskydd som vi behöver!
 
Trots all oro omkring oss kan vi som Guds barn ändå få känna Hans Frid i våra hjärtan, den Frid som övergår allt förstånd. 
Gud älskar varenda människa på jorden och Han vill ingen syndares död. Han kallar på människor att vända sig bort ifrån synden, få förlåtelse och börja tro på Jesus Kristus. En troendes liv är också en kamp många gånger men Herren är alltid med oss mitt igenom all kamp och allt lidande. Han överger aldrig sina barn och lämnar oss aldrig i sticket. 
Guds kärlek, nåd och barmhärtighet överträffar vida allt annat. Det finns ingen trygghet eller räddning i pengar, status eller ägodelar. Allt detta jordiska är förgängligt och håller inte att bygga sitt liv på. Guds Rike däremot är ett rike som aldrig kan vackla, det kommer att bestå i all evighet.
 
Var beredda när Jesus kommer tillbaka!
1 Thess. 5:1 ”När ska allt detta hända? Ja, om det behöver vi inte skriva till er, kära syskon, 
2 för ni vet mycket väl att Herren Jesus kommer tillbaka lika oväntat som en tjuv om natten. 
3 Just när människorna säger: ”Allt är tryggt och säkert”, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan. 
4 Men ni, kära syskon, lever inte i andligt mörker när det gäller dessa frågor, och därför kan den dagen inte överraska er som en tjuv. 


5 Ni lever alla i ljuset. Vi troende tillhör inte mörkret eller natten. 
6 Därför får vi inte sova som de andra människorna, utan måste hålla oss vakna och nyktra. 
7 Det är på natten man sover, och på natten man dricker sig berusad. 
8 Men vi som lever i ljuset måste vara nyktra och tänka klart. Vi måste skydda våra hjärtan med trons och kärlekens bröstsköld och använda hoppet om räddning som en hjälm för våra huvuden. 
Gud har ju inte bestämt att vi en dag ska drabbas av domen, utan att vi ska bli räddade genom vår Herre Jesus Kristus. 
10 Han dog för oss, för att vi för alltid ska leva med honom, vare sig vi lever eller är döda när han kommer tillbaka. 
11 Därför ska ni uppmuntra varandra och stärka varandras tro, så som ni redan gör.”

(Bibeltext och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)
Förklaring till vers 1-3 Det är meningslöst och dumt att spekulera i tidpunkten när Jesus kommer tillbaka. Tro aldrig på någon som påstår sig veta. Här står det att ingen känner till tidpunkten och att till och med de troende skall bli överraskade. 
Herren kommer att återvända plötsligt och oväntat, varnar Paulus, så var beredda! Det kan alltså ske precis när som helst. Tänk om det blir i dag? I vilken ställning skulle han finna dig? Är du beredd att möta honom? Lev varje dag på ett sådant sätt att du kan möta honom när som helst.

Förklaring till vers 2 På Herrens dag kommer Gud att gripa in på ett dramatiskt sätt i världshändelserna. I Gamla testamentet förutsägs Herrens dag vid flera tillfällen (Jes. 13:6-12; Joel 2:28-32; Sef. 1: 14-18). Den kommer med både straff och välsignelse när Jesus dömer synden och utropar sitt eviga kungadöme.
I Ef. 6: 10-19 står det om den troendes utrustning.

Förklaring till vers 9-11 Mot slutet av ett långt lopp värker det i benen och bränner i strupen. Hela kroppen väntar på att få ett slut på ansträngningen. Det är då åskådarna är som viktigast. Med deras uppmuntrande tillrop i ryggen tvingar du dig fram till mållinjen. 
Det är så vi kristna ska uppmuntra varandra. Ett positivt ord i rätt ögonblick kan innebära skillnaden mellan en kollaps strax före mål och ett fullföljande av loppet med hedern i behåll. Se dig omkring! Var uppmärksam på andras behov av uppmuntran. Säg några ord eller visa ditt stöd i praktisk handling.


Inga kommentarer: